Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Inspektor Jeneral Polis Diraja Brunei berkenan mengurniakan titah semasa Perasmian Persidangan ASEANAPOL Ke-38 tahun.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Inspektor Jeneral Polis Diraja Brunei berkenan bergambar ramai bersama Ketua-Ketua Delegasi negara-negara ASEANAPOL
DYTM Pengiran Muda Mahkota dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan menerima pesambah daripada Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei
Gambar ramai bersama skuad pengambilan 1 & 2 2017 Inspektor Percubaan

PENGAMBILAN APO.jpg


Korprat PPDB 2018
http://www.police.gov.bn/PublishingImages/Ak%20Mohd%20Sayeeful%20Bakhrey%20Bin%20Pg%20Abd%20Rahman.jpg
Ak Mohd Sayeeful Bakhrey bin Pg Abd Rahman
Seorang Anak Lelaki Keluar Dari Rumah
Helmi Idris
Pekerja lari daripada majikan
http://www.polis.gov.bn/PublishingImages/muara%20MP.jpg
Najamudin
Pekerja lari daripada majikan

Have you seen them?
Call the police hotline at 993


Firoj
SEORANG LELAKI DIKEHENDAKI
http://www.police.gov.bn/PublishingImages/PHOTO-2018-11-06-14-48-16.jpg
Sani bin Hj Omar
Lelaki yang dikehendaki untuk membantu siasatan.
Puteh bin Haji Yusof
Lari Dari Pemeriksaan Kastam

Have you seen them?
Call the police hotline at 993