Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Orang Hilang


  • Hubungi TALIAN CEMAS 993
    Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat mengenai orang hilang tersebut, sila hubungi TALIAN CEMAS POLIS 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. 


Tekan abjad (A,B,C) untuk melihat dalam kategori abjad.

Al Yeti binti Jumad Naan
Umur: 31 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/2019-02-16%20at%2011.24.30.jpeg
Siti Nurul Maskamilah binti Abu Bakar
Umur: 20
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Ana.jpg
Ana Sulastri
Umur: 30 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

Ting Liang Yik
Umur: 23
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

Abdul Rashid bin Simat
Umur: 26 Tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Sara.jpg
Sara Ratu Misi
Umur: -
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Anita.jpg
Anita binti Zainudin
Umur: 27 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Mary%20Jane.jpg
Mary Jane Teodoro Pader
Umur: 36 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Kusaeri.jpg
Kusaeri bin Farikhin
Umur: 41 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

1 - 9 Next