Navigate Up
Sign In
 

 Md. Shalim

Name Md Shalim (L.)
IC Number BH0337068​
Age -
Height -
Address -
Last viewed clothing -
Last location seen -

Satu laporan telah pun di buat dimana seorang pekerja asing telah lari dari majikan dan sehingga ke hari ini belum balik.

Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat sila hubungi Balai Polis Muara, Daerah Polis Brunei dan Muara melalui
telefon 2770141 dan talian kecemasan polis 993 atau mana-mana Balai-Balai Polis yang berdekatan. 

Butir-butir keterangan mengenainya adalah seperti yang tercatit.

back to overview