Navigate Up
Sign In
 

 Md. Jomshed

Name Md. Jomshed
IC Number 51-423104 (H)
Age -
Height -
Address -
Last viewed clothing -
Last location seen -

Satu laporan telah pun di buat dimana seorang pekerja asing telah lari dari majikan dan sehingga ke hari ini belum balik.

Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat sila hubungi Balai Polis Sengkurong, Daerah Polis Brunei Muara melalui talian 
telefon 2661334 dan talian kecemasan polis 993 atau mana-mana Balai-Balai Polis yang berdekatan. 

Butir-butir keterangan mengenainya adalah seperti yang tercatit.

back to overview