Navigate Up
Sign In
 

 LENI LESTARI (P.32THN)

Name LENI LESTARI
IC Number AT 977968
Age 32
Height -
Address -
Last viewed clothing -
Last location seen -

Satu laporan telah pun dibuat di Balai Polis Muara untuk membantu aduan bagi seorang pekerja dipercayai lari daripada majikan dan sehingga ke hari ini belum balik.  Butir-butir mengenai pekerja tersebut adalah seperti di dalam keterangan diatas.
 
Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat mengenainya, sila hubungi Balai Polis Muara, Daerah Polis Brunei Muara melalui  telefon 2770141 dan talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana balai-balai Polis yang berdekatan.

Disamping itu juga Pasukan Polis Diraja Brunei meminta kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan pekerja tersebut. 

Di atas kerjasama yang diberikan PDB tidak lupa diucapkan ribuan terima kasih.

back to overview