Navigate Up
Sign In
 

 AZRUL AFIQ BIN AHMAD BUKHARI

Name AZRUL AFIQ BIN AHMAD BUKHARI
IC Number 01-032364 [K]
Age 23
Height -
Address No.10, Spg. 791-29-13
STKRJ Kg. Sungai Buloh.
Bandar Seri Begawan.
Brunei Darussalam​
Last viewed clothing -
Last location seen -


Satu laporan telah pun di buat di Balai Polis Muara dimana seorang lelaki keluar dari rumah dan sehingga ke hari ini masih belum balik.

Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat sila hubungi Pegawai Penguasa Balai Polis Muara, 
melalui talian telefon: 2772253 atau Talian Cemas 993 atau mana-mana Balai-Balai Polis yang berdekatan.

Butir-butir keterangan pekerja tersebut adalah seperti yang tercatit.

back to overview